Historie

Folkets Hus Jømnvang ble bygd av arbeiderne ved Jømna Brug. «Bruket», som det heter på folkemunne, ble startet i august 1900, og vokste raskt til å bli nordens største trevarefabrikk. I 1912 flyttet virksomheten inn i splitter nye, store lokaler på Jømna med jernbanespor direkte inn på fabrikken!

På Jømna Brug ble det produsert alt fra senger og kjøkkeninnredninger til karjoler og flotte hestekjøretøy. Den avanserte produksjonen krevde fagarbeidere av alle slag. Mye hadde stedet sjøl sørget for ved Kværndals Brug, forløperen til Jømna Brug. Men fra 1900 og utover århundret kom det fagarbeidere fra hele Norden til dette lille, ensidige industristedet sør for Elverum.

Raskt ble det behov for mye ny infrastruktur på Jømna, – butikker, kafeer, overnattingssteder. Og ikke minst et forsamlingshus. Derfor besluttet Jømna Trearbeiderforening (stiftet 1912) å bygge lokalet. Arbeidere fra hele Norden stilte opp og la ned et betydelig dugnadsarbeid. I november 1914 stod huset ferdig og under åpningen ble det nye navnet kunngjort, Jømnvang. Navnekonkurransen ble vunnet av Haakon Hansen og han fikk en kvartrull med tobakk som takk!

Til åpningen ble LO-leder Ole O. Lian invitert. Og han kom til Elverum og Jømna. Så viktig var denne bedriften og alle de arbeiderne som jobbet der for LO, at de ikke kunne avslå invitasjonen. På åpningsfesten var huset i følge rapportene fylt til randen. Det betyr at 200 personer var til stede. Åpningen var starten på et langt og innholdsrikt liv for Jømnvang og i år feirer huset 100 år i bygdas tjeneste!

Historien til Jømnvang er lang og innholdsrik, og vi kommer tilbake med mer stoff om dette. Men tar med følgende her og nå: Den nyere historien til Jømnvang er om lag fem år. Da begynte rehabiliteringen etter en kjempestor lekkasje med påfølgende vann- og råteskader. I dag brukes huset hovedsaklig til kultur av forskjellig slag og vårkonsertene med husmusiker Tom Steinar Lund og hans venner er etter hvert legendariske.